Logo
Đăng nhập

Số Học Giải Mã - Tìm Hiểu Bản Thân 4.0

Tại sao chọn chúng tôi?

Số Học Giải Mã là gì ?

Số Học Giải Mã là công cụ giúp các đại lý cung cấp dịch vụ tìm hiểu, khám phá bản thân một cách tự động, nhanh chóng !

Hệ thống riêng dành cho đại lý

Chức năng quản lý cộng tác viên, thêm, trừ, xóa điểm và quản lý lịch sử của cộng tạc viên

Thanh toán nhận bài chưa đầy 1 phút

Khi đăng ký tài khoản và mua gói tại Số Học Giải Mã sẽ trả về gmail đã điền của bạn chưa đầy một phút

Giải Mã Bản Thân

Gói 10 Triệu

Giới Hạn: 500

Cộng tác viên: 3

10,000,000vnđ

Gói 50 Triệu

Giới Hạn: 3,500

Cộng tác viên: 10

50,000,000vnđ

Gói 100 Triệu

Giới Hạn: 10,500

Cộng tác viên: 30

100,000,000vnđ

Gói 200 Triệu

Giới Hạn: 42,000

Cộng tác viên: 100

200,000,000vnđ